skočit na obsah

Evropské dotace

Specializujeme se na dotace pro obce a dotace pro firmy a podnikatele. Poskytujeme komplexní dotační poradenství. Žádosti o dotace vám zpracujeme na míru. Najdeme vhodný dotační titul a provedeme dotační analýzu. Zajistíme odborné posouzení projektového záměru dle podmínek dotace. Navrhneme a zajistíme zpracování projektové dokumentace dle konkrétních podmínek dotace.

Povodňový plán

Zpracujeme vám povodňový plán, digitální povodňový plán či povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN). Povodňové plány přizpůsobíme vašim potřebám a hlavně požadavkům. Při zpracování povodňových plánů zajišťujeme veškerá nutná stanoviska, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů. Dále provádíme každoroční aktualizace povodňového plánu a školení členů povodňové komise.

Havarijní plán

Nabízíme zpracování havarijního plánu pro firmy, podniky či stavby. Havarijní plán stavby, firmy či podniku zpracujeme na míru, dle požadavků zákazníka, včetně nutné pravidelné zákonné aktualizace havarijního plánu. Součástí zpracování havarijních plánů je i zajištění souhlasů a schválení vodoprávním úřadem. Havarijní plán je zpracován vždy dle platného vodního zákona a vyhlášky.

 

E-learning

Náš vlastní e-learningový portál www.skolimesesami.cz, poskytuje celou řadu e-learningových kurzů či webinářů. Klient se sám může rozhodnout mezi již vytvořeným kurzem věnující se danému tématu nebo si nechat vytvořit e-learningový kurz na míru dle svých představ. Díky našim komplexním službám tak snížíte náklady na cestování a za pronájem školících místností.

Pasport

Není pasport jako pasport. Zájemcům z řad obcí zpracujeme komplexní pasportizaci pro shromažďování údajů o objektech, nacházejících se v zájmovém území. Pasport je nezbytným pomocníkem při správě majetku, péči o městskou zeleň, při krizovém řízení a územním plánování. Pasporty zpracujeme jak v klasické, tak i v digitální podobě propojené s interaktivní GIS aplikací.

Mapový portál

Kvalitní mapový portál je nezbytným pomocníkem nejen pro obce a města. Na základě vašich požadavků vám vytvoříme plnohodnotnou internetovou aplikaci na míru. Samozřejmostí našeho řešení je možnost využití mobilní GIS aplikace v terénu a její propojení s mapovým portálem. Náš mapový portál tak jednoduše využijete jak při pasportizaci, tak i při složitých prostorových úlohách.