skočit na obsah

Evropské dotace

Specializujeme se na dotace pro obce a dotace pro firmy a podnikatele. Poskytujeme komplexní dotační poradenství. Žádosti o dotace vám zpracujeme na míru. Najdeme vhodný dotační titul a provedeme dotační analýzu. Zajistíme odborné posouzení projektového záměru dle podmínek dotace. Navrhneme a zajistíme zpracování projektové dokumentace dle konkrétních podmínek dotace. Provozujeme nový webový portál www.opzp2014-2020.cz

Povodňový plán

Zpracujeme vám povodňový plán, digitální povodňový plán či povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN). Povodňové plány přizpůsobíme vašim potřebám a hlavně požadavkům. Při zpracování povodňových plánů zajišťujeme veškerá nutná stanoviska, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů. Dále provádíme každoroční aktualizace povodňového plánu a školení členů povodňové komise. Více informací na webovém povodňovém portálu www.edpp.cz

Vodohospodářské studie

Zpracováváme vodohospodářské studie a analýzy – studie odtokových poměrů (SOP), strategie boje se suchem, studie vlivu přívalových srážek na dané území atd. Provádíme geodetická zaměření, rozbory sedimentů, stanovení splaveninového režimu, matematické modelování, GIS analýzy. Všechny studie a strategie zpracujeme včetně dalších návrhů technického řešení. Provozujeme vlastní e-shop s měřící a geodetickou technikou www.envishop.cz

 

Havarijní plán

Nabízíme zpracování havarijního plánu pro firmy, podniky či stavby. Havarijní plán zpracujeme na míru, dle konkrétních požadavků zákazníka, včetně pravidelné zákonné aktualizace havarijního plánu. Nedílnou součástí zpracování havarijních plánů je i zajištění souhlasů a schválení vodoprávním úřadem. Havarijní plán je zpracován vždy dle platného vodního zákona a vyhlášky. Více informací na webu www.havarijniplany.cz

Pasport

Není pasport jako pasport. Zpracujeme komplexní pasportizaci pro shromažďování údajů o objektech, nacházejících se v zájmovém území. Pasport je nezbytným pomocníkem při správě majetku, péči o městskou zeleň, při krizovém řízení a územním plánování. Pasporty zpracujeme jak v klasické, tak i v digitální podobě propojené s interaktivní GIS aplikací. Provozujeme vlastní informační portál www.pasportujeme.cz

GIS pro obce

Kvalitní mapový portál je nezbytným pomocníkem nejen pro obce a města. Na základě vašich požadavků vám vytvoříme GIS pro vaši obec na míru. Samozřejmostí našeho řešení je možnost využití mobilní GIS aplikace v terénu a její propojení s mapovým portálem. Náš mapový portál WEGAS tak určitě jednoduše využijete při pasportizaci a díky mobilní aplikaci GISELLA si data můžete jednoduše nasbírat sami.