skočit na obsah

Dotace pro obce

Dotace pro obce

Aktuálně nejžádanější dotace pro obce - 2019

Dotace na pasporty a strategické dokumenty, kompostéry pro občany, dotace na sběrné dvory a sběrná místa, dotace na bezdrátový rozhlas, dotace na veřejné osvětlení, dotace na povodňový plán, dotace na elektromobil, dotace na dešťovou vodu, dotace na chodníky.

Dotace na pasporty a strategické dokumenty

Dotace na zpracování pasportů, generelů, koncepčních a strategických dokumentů. Možnost získání dotace na pasport veřejného osvětlení, pasport místních komunikací, pasport dopravního značení, pasport zeleně, pasport hřbitova a další typy pasportů.

Dotace na kompostéry

Pořízení kompostérů pro občany nebo gastrokompostérů (zařízení na využití kuchyňského odpadu – vhodné pro školní jídelny a jiné provozovny). Libovolné velikosti a počty kompostérů dle požadavků občanů či starostů – nejčastější varianty 1050 l, 1400 l a 2000 l. V rámci projektu možno pořídit i přiměřené štěpkovače a drtiče.

Dotace na sběrné dvory a sběrná místa

Dotace na vybudování a modernizaci sběrných dvorů. Možnost dovybavení sběrných dvorů. Nádoby na separovaný odpad (kontejnery na papír, plast, bioodpad, sklo, železo, nebezpečný odpad, atp.). Pořízení nádob na tříděný odpad pro domácnosti. Zavedení inteligentních systémů na nakládání s odpady.

Dotace na bezdrátový rozhlas

V rámci dotačního titulu lze podpořit budování, rozšíření a zkvalitnění místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů), dále pak hlásných, předpovědních a výstražných systémů (hladinoměry, srážkoměry, sirény).

Dotace na povodňový plán

Zpracování digitálních povodňových plánů pro obce, města, ORP a kraje. Možnost propojení s výstražnými systémy (bezdrátový rozhlas, hladinoměry a srážkoměry). Automatické propojení se systémem POVIS (povodňový informační systém).

Dotace na veřejné osvětlení

Dotace na pořízení nového LED veřejného osvětlení pro obce a města nebo na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Dotaci je možné čerpat na nové úsporné světelné body, výměnu nosných konstrukcí a výměnu kabelů. Součástí žádosti o dotaci je taktéž pasportizace veřejného osvětlení.

Dotace na elekromobil

Pořízení vozů s alternativními pohony (elektromobily, hybridní pohony a CNG auta) pro obce. Cílem je rozvoj nových technologií pro obce, kraje a jejich organizace. Obměna vozového parku za ekologická vozidla zvýší i efekt vynaložených peněz do čistoty ovzduší a životního prostředí. Součástí je také výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily.

Dotace na dešťovou vodu

Dotace na akumulaci dešťové vody v podzemních nádržích pro veřejné budovy. Nádrž musí sloužit budovám nekomerčního charakteru, musí být umístěny v zástavbě převážně s rodinnými či bytovými domy a budovami sloužícími veřejné potřebě – školami, úřady, nemocnicemi apod. Dotaci není možné uplatnit na projekty u komerčních budov, např. nákupních center, výrobních a provozních areálů sloužících k podnikání či skladů.

Dotace na chodníky

Dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo úpravu chodníků, výstavbu nebo bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek, dále také výstavbu nebo rekonstrukci vlastních autobusových zálivů.