skočit na obsah

Dotační poradenství

Dotace

Naše společnost se specializuje na získávání dotací pro obce a dotací pro podnikatele. Svým klientům poskytujeme komplexní poradenství při přípravě projektu, jako je studie proveditelnosti, příprava projektové dokumentace, vyhotovení žádosti o dotaci přes organizaci výběrového řízení a kompletního řízení projektu až k závěrečnému ukončení a vyhodnocení akce.

ODPADY

VODA

ENERGIE

PŘÍRODA A KRAJINA

OBČANSKÁ VYBAVENOST

ENERGETICKÉ ÚSPORY

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE