skočit na obsah

Havarijní plány

Havarijní plán

Společnost ENVIPARTNER s.r.o. poskytuje právnickým i fyzickým osobám komplexní služby v oblasti nakládání se závadnými látkami, předcházení vzniku havárií a zejména tvorby plánů opatření pro případ havárie („havarijní plány“). Současně k výuce a školení využíváme moderních metod e-learningu s kurzy dostupných na vlastním výukovém portále www.skolimesesami.cz

Havarijní plán dle zákona o vodách

Dle zákona o vodách 254/2001 Sb. musí mít všichni, kdo zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu, zpracovaný platný a schválený havarijní plán. Havarijní plánování dle zákona o vodách a náležitosti havarijního plánu dále upravuje vyhláška 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě havarijních plánů řeší vodní zákon rovněž povodňové plány, kdy pro právnické i fyzické osoby jsou důležité zejména povodňové plány vlastníků nemovitostí.

Zpracování havarijního plánu

Subjektům nakládajícím se závadnými látkami, jako jsou například zemědělská družstva, sklady nebezpečných látek a další, nabízíme kompletní zpracování havarijního plánu na základě zákona o vodách 254/2001 Sb., z něj vycházející vyhlášky 450/2005 Sb. a dalších platných legislativních předpisů. Samozřejmostí je rovněž zajištění veškerých potřebných stanovisek, souhlasů a vyjádření.

Zpracování povodňového a havarijního plánu stavby

Pro potřeby dokumentace pro stavební povolení klientům zpracováváme také havarijní plán stavby. Spolu s havarijním plánem stavby zpracováváme rovněž povodňové plány staveb, oboje včetně zajištění nezbytných vyjádření.

Aktualizace havarijního plánu

Naše společnost nabízí klientům kromě vypracování nového havarijního plánu také aktualizaci či doplnění a přepracování stávajících havarijních plánů, zejména s ohledem na legislativní změny v souvislosti s novelou vyhlášky 450/2005 Sb. z roku 2011.

Interaktivní digitální havarijní plán

Zákazníkům se specifickými požadavky a nároky nabízíme zpracování interaktivní digitální podoby havarijního plánu. Tato moderní podoba havarijního plánu v interaktivní digitální formě umožňuje snazší aktualizaci údajů, zrychluje a zefektivňuje práci a především poskytuje mnohem přehlednější a dynamičtější zobrazení informací, a to zejména grafických (plány, evakuační trasy, mapy, nákresy, tabulky a výpočty).

Školení v oblasti tvorby havarijních plánů

Dále nabízíme školení v oblasti havarijního plánování a tvorby havarijních plánů. Součástí školení je například kurz, který zájemce naučí, jak si zpracovat nový havarijní plán nebo aktualizovat stávající havarijní plán včetně všech náležitostí, a rovněž jej upozorní na všechny povinnosti související s danou problematikou.