skočit na obsah

Studie odtokových poměrů

Studie

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vodohospodářských studií. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení vedoucích ke zlepšení hospodaření s vodním režimem krajiny. Používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost požadovaného výstupu.

Zpracujeme studie odtokových poměrů podle požadavků klienta v rozsahu vybraného povodí či katastrálního území. Součástí studie jsou návrhy protipovodňových a protierozních opatření, které lze rozpracovat až do úrovně podrobnějšího technického řešení, včetně předběžného rozpočtu a časového harmonogramu realizace.

Studie odtokových poměrů zejména obsahuje:

Mezi naše další činnosti patří: