Dotační poradenství

Naše společnost je spolehlivým partnerem obcí, měst a firem v ČR již více než 13 let. Jedním z našich hlavních a dlouhodobých zaměření je právě dotační poradenství, které zajišťujeme ve všech fázích projektu. Žádosti o dotace vám zpracujeme na míru, najdeme vhodný dotační titul, provedeme dotační analýzu a zajistíme odborné posouzení. Při žádostech o dotace dosahujeme úspěšnosti až 98 % a můžeme se pyšnit stovkami spokojených klientů. Dotace nevnímáme jako cíl, ale jako prostředek k naplnění vize regionálního rozvoje. Je pro nás potěšením Vám pomáhat s realizací Vašich projektů, přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji a k rozvoji občanské společnosti.

Dotační oblasti, na které se specializujeme

Cestovní ruch

  • Dotace na zlepšení stavu památek, muzeí a knihoven, digitalizaci nebo rozvoj naučných stezek, navigačních systémů, záchytných parkovišť, informačních center, či vodácké infrastruktury.

Energetické úspory

  • Dotace na zavedení energetického managementu v obci, pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, realizace energeticky úsporné výstavby či renovace veřejných budov, nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobilů, vozidel s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů.

Infrastruktura

  • Dotační příspěvek na financování akcí v oblasti zvyšování bezpečnosti a bezbariérových chodníků, cyklostezek, nebo opravy místních komunikací.

Krajina

  • Dotace na zlepšování životního prostředí, např. výsadbu stanovištně vhodných stromů, zpracování krajinných studií a plánů, realizaci přírodě blízkých opatření v krajině i sídlech, podporu EVVO, nebo realizace protipovodňových opatření.

Odpady

  • Dotace na nakládání s odpady i předcházení jejich vzniku, např. zahradní kompostéry pro občany, štěpkovače, opakovaně použitelné nádobí, kontejnery na sběrná hnízda, zavedení door-to-door systému sběru odpadů, výstavba nového sběrného dvora či RE-USE centra.

Školství a sport

  • Dotace na výstavbu či rekonstrukci MŠ i ZŠ, rovněž dotační podpora sportovních zařízení (výstavba sportovišť, nebo jejich modernizace).

Veřejná správa

  • Dotace na efektivní činnost veřejné správy (např. e-Government), elektronizaci služeb veřejné správy, automatizaci zpracování digitálních dat, či centralizaci, standardizaci a sdílení elektronických služeb veřejné správy (např. spisová služba).

Veřejné osvětlení

  • Dotace na rekonstrukce systémů veřejného osvětlení, včetně doplnění světelných bodů, prvky „smart city“ nebo „smart lighting“.

Voda a sucho

  • Dotace na rybníky, poldry, úpravy a zkapacitnění vodních koryt, vybudování, či rozšíření informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů (bezdrátové rozhlasy), digitální povodňové plány obcí, měst, ORP a krajů, nebo protipovodňová opatření.

Více informací najdete na samostatném webu dotace2021-2027.cz

Kontaktní osoba

Ing. Monika Částková
Dotační poradenství
797 979 530
castkova@envipartner.cz