Vodohospodářské projekty a boj se suchem

Nabízíme vypracování strategie boje proti suchu v katastru obce či města. Na základě společného terénního šetření vytipujeme místa pro zadržení vody v krajině, omezení důsledků přívalových povodní a snížení eroze půdy. Výstupem je kompletní dokument včetně mapové prohlížečky jako podklad pro další řešení této problematiky.

Dále poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vodohospodářských projektů. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení. Používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost požadovaného výstupu.

Zpracujeme vám studii odtokových poměrů, koncepci hospodaření s vodou na území obce, posoudíme stav vodních nádrží, nebo stanovíme stupně povodňové aktivity. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení. Při práci používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost výstupu. Spolupracujeme s projektanty na projektové přípravě.

Všechny typy vodohospodářských projektů a studií zpracováváme dle platné legislativy a v souladu s vodním zákonem. Základním pilířem je komplexní terénní průzkum lokality, geodetické zaměření a mapování za pomoci aplikace Gisella. Pracujeme s nejmodernějšími geografickými informačními technologiemi. Součástí vodohospodářských studií a projektů je komplexní dokumentace, předání je možné i v mapové prohlížečce WEGAS.

Podrobné informace o typech projektů naleznete na našem webu Vodohospodářské projekty (vodohospodarskeprojekty.cz)

Kontaktní osoba

Mgr. Ondřej Kinc
obchodní ředitel
+420 775 571 543
kinc@envipartner.cz