Strategické dokumenty

Nabízíme zpracování strategických a koncepčních dokumentů pro města, obce a svazky obcí na základě platných metodik přípravy veřejných strategií. Pomůžeme vám s definicí vize, stanovením oblastí podpory, priorit, specifických cílů, opatření a aktivit. Iniciujeme participaci obyvatelstva formou veřejných projednání nebo dotazníkových šetření za účelem zkvalitnění procesu plánování. Výstupy usnadní budoucí práci představitelům samosprávy při plánování dlouhodobého rozvoje území.

Za dobu naší působnosti jsme úspěšně realizovali více než 100 strategických a koncepčních dokumentů pro obce, města a mikroregiony. V rámci participačních procesů jsme zapojili více než 5000 občanů do plánování rozvoje.

Poskytujeme komplexní proces tvorby strategií od sběru vstupních dat (např. prostřednictvím pasportizace), po zajištění financování jednotlivých opatření (formou dotačního poradenství). Nasloucháme potřebám obcí i měst, ke každému území přistupujeme individuálně. Pro dosažení kvalitních výstupů naší práce, využíváme nejmodernějších metod participace obyvatel v podobě veřejných projednání, dotazníkových šetření, pracovních skupin nebo pocitových map.

Nabízíme zpracování rozvojových dokumentů

 • Program rozvoje obce
 • Strategie rozvoje mikroregionu
 • Akční plány
 • Plán rozvoje sportu
 • Koncepce volnočasových aktivit
 • Plán udržitelné mobility a rozvoj cyklostezek
 • Strategie odpadového hospodářství
 • Koncepce veřejného osvětlení
 • Strategie bydlení
 • Strategie cestovního ruchu
 • Komunikační strategie
 • Strategie Smart City
 • Krajinná opatření
 • Koncepce krizového řízení
 • Aktualizace strategických dokumentů

Více informací

Více informací naleznete na našem webu STRATEGICKEDOKUMENTY.cz

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Slezáčková
Strategické dokumenty
737 540 655
slezackova@envipartner.cz