Pasportizace

Vyhotovíme širokou řadu pasportů a dalších navazujících strategických dokumentů. Používáme moderní vybavení a sofistikované metody zpracování, díky nimž jsme schopni zajistit rychlost vyhotovení a spokojenost zákazníka. Nabízíme možnost neustálé aktuálnosti pasportů díky našemu portálu WEGAS.

Kromě předání dat ve formátech vhodných pro obecní portály, předáváme pasport i v klasické tištěné podobě. Svým klientům nabízíme následné technické zázemí a podporu. Samozřejmostí je návaznost pasportů na dotace, kde poskytujeme dotační poradenství a pomůžeme Vám v celém procesu jejich získávání.

Máme řadu zkušeností získaných spoluprací se spokojenými zákazníky, jakými jsou například města Valašské Meziříčí, Zruč nad Sázavou nebo Boskovice a obce Vojkovice, Sojovice nebo Jakubčovice nad Odrou.

Typy pasportů

 • Pasport místních komunikací
 • Pasport dopravního značení
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Pasport hřbitova
 • Pasport zeleně
 • Pasport mobiliáře
 • Pasport odpadového hospodářství
 • Pasport turistického značení
 • Pasport budov
 • Pasport památek
 • Pasport inženýrských sítí
 • Pasport kanalizace
 • Pasport vodovodu

Další strategické dokumenty

 • Návrh dopravního značení (místní úprava provozu)
 • Plán zimní údržby komunikací
 • Plán blokového čištění komunikací
 • Generel veřejného osvětlení
 • Generel dopravy
 • Generel parkování
 • Plán rozvoje dopravní infrastruktury
 • Plán údržby a rozvoje zeleně

Více informací

Více informací naleznete na našem webu PASPORTUJEME.cz

Kontaktní osoba

Ing. Lukáš Teplý
Pasportizace
604 253 083
teply@envipartner.cz