Povodňové plány

Naší hlavní náplní je zpracování povodňových plánů územních celků, staveb a vlastníků nemovitostí. Výstupy nabízíme v tištěné i digitální interaktivní podobě. Zajišťujeme i aktualizace stávajících dokumentů a převod starého povodňového plánu do digitální podoby.

Již od založení naší společnosti se aktivně zabýváme povodněmi a protipovodňovou ochranou. Více než 10 let provozujeme Elektronický Digitální Povodňový Portál – EDPP – www.edpp.cz, který poskytuje komplexní zajištění služeb v oblasti povodňové ochrany. V posledních letech jsme přidali sdružující Portál Obce www.portalobce.cz, který integruje přístup k našim produktům na jednom místě a nabízí plně responzivní design digitálního povodňového plánu (dPP).

Do současnosti jsme realizovali již více než 900 digitálních povodňových plánů obcí a ORP a přes 300 povodňových plánů staveb. V rámci zpracování zajistíme veškeré nezbytně nutné podklady a na základě zjištěných informací vyhotovíme nový povodňový plán či nový digitální povodňový plán a zajistíme veškerá nutná vyjádření a soulady.

Nabízíme zpracování povodňových plánů pro

 • Obce a města
 • Obce s rozšířenou působností
 • Kraje
 • Mikroregiony a svazky obcí
 • Vlastníky nemovitostí
 • Stavby a provozy

Dále zajišťujeme

 • Školení povodňových komisí
 • Pravidelnou i jednorázovou aktualizaci
 • Stanoviska správců vodních toků a soulad s nadřízeným povodňovým orgánem
 • Zjištění výšek hladin pro povodňové průtoky
 • Odborné posouzení povodňového plánu stavby nebo nemovitosti
 • Posouzení a analýzu rizika přívalových povodní

Více informací

Více informací naleznete na našem webu PORTÁL OBCE.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Tomáš Vašátko
Povodňový plán
737 540 650
vasatko@envipartner.cz